top of page

Varje patient har sina egna besvär och sin egen bakgrund till dessa. Det finns ingen standardbehandling som passar alla och det är därför vi aldrig utgår från några färdiga mallar i vår behandling. 

 

Specialties //

Redcord- Neurac

 

Neuracmetoden är en metod för att identifiera och behandla svaga länkar i ditt neuromuskulära system.  I de allra flesta fall av långvarig smärta eller överbelastningsskador sitter orsaken till dina smärtor någon annanstans i rörelsekedjan än just där du har ont eller känner dig stel.

 

Detta är ett system bestående av flera standardiserade tester för att hitta och återträna dina svaga länkar och på så sätt åtgärda orsaken till besvären istället för att enbart behandla dina symptom. 

 

Vi på Ale Rehabklinik använder metoden mycket vid både undersökning och behandling och kanske främst för dig med långvariga nack- och ryggbesvär.

COMPREHENSIVE FRACTURE CARE

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

COMPREHENSIVE SPINAL CARE

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

SCOLIOSIS SURGERY

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

SPINAL INJECTIONS

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

HAND SURGERY

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

- tendon repairs

- carpal tunnel syndrome

- joint arthroscopy

- traumatic injury care

OCCUPATIONAL THERAPY

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

TOTAL JOINT SURGERY

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are. Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.

PHYSICAL THERAPY

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.

- Scoliosis program to treat curvature of the spine

- Manual therapy, which uses the massage and manipulation of the body's soft tissues to relieve pain and promote healing

- Preparing the body before orthopedic surgery and rehabilitation after surgery

- General strength training

- Rehabilitation after a bone fracture

- Outpatient prosthetic rehabilitation, to help individuals adjust to an artificial limb or other external appliance

- Rehabilitation after a back or neck injury

- Rehabilitation after a sports injury

- Comprehensive musculoskeletal evaluation to determine the cause of and best treatment for acute or chronic pain

SPINAL INJECTIONS

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

bottom of page