top of page

Redcord/ Neurac

Neuracmetoden är en metod för att identifiera och behandla svaga länkar i ditt neuromuskulära system.  I de allra flesta fall av långvarig smärta eller överbelastningsskador sitter orsaken till dina smärtor någon annanstans i rörelsekedjan än just där du har ont eller känner dig stel.

 

Detta är ett system bestående av flera standardiserade tester för att hitta och återträna dina svaga länkar och på så sätt åtgärda orsaken till besvären istället för att enbart behandla dina symptom. 

 

Vi på Ale Rehabklinik använder metoden ofta vid både undersökning och behandling och kanske främst för dig med långvariga nack- och ryggbesvär.

En del av behandlingen för att bli kvitt dina problem är ofta träning i någon form. Denna kan utföras på plats i vårt gym eller som hemövningar. Det finns olika syften med träningen och den skräddarsys därför alltid efter dina individuella behov. Det kan vara ökad styrka, ökad rörlighet, träning av djup stabiliserande muskulatur, konditionsträning eller träning i rent smärtlindrande syfte som är målet

Ledmobilisering

Ibland är det stelhet i en led som är orsaken till problemet eller en del av problemet. Man kan då använda sig av olika manuella tekniker för att öka rörligheten i denna. Det finns ett flertal olika koncept inom detta område men några av dem som vi använder oss av är: McKenziemetoden (MDT), Mobilisering enligt Mulligan, OMI eller ledjustering som de flesta förknippar med  en snabb kort rörelseimpuls i ledens ytterläge. Ofta är denna även associerad med ett kort knakande ljud.

Mjukdelsmobilisering

Smärta och stelhet kan komma från våra muskler eller fascia (Bindväv). Muskeln kan vara stram eller spänd vilket ger minskad rörlighet. Detta kan också ge upphov till triggerpunkter som kan ge utstrålande smärta som ibland förväxlas med nervsmärta.

Detta kan behandlas med stretching, triggerpunktsbehandling eller med manuella fasciatekniker som syftar till att få de olika bindvävslagren att glida bättre mot varandra och på så sätt öka rörligheten.

Akupunktur

Akupunktur är en smärtlindrande behandling med nålar. Nålsticken aktiverar kroppens egen produktion av smärtstillande ämnen och/eller blockerar smärtimpulser till nervsystemet. Nålarna sitter i ca 30 min

 

Tejpning

För att skydda en skadad led eller muskel kan man med hjälp av tejp tillfälligt begränsa dess rörelseomfång. Det finns också tekniker för att avlasta en rörelse, öka cirkulationen eller att med hjälp av tejp bana in eller återträna korrekta rörelsebanor.

Ortostillverkning

Vid olika typer av skador eller sjukdomar kan en ortos göra skillnad för läkning och för funktionen i handen. Ibland fungerar det med en prefabricerad ortos men ibandl behövs en individuellt tillverkad ortos.

Vardagsrevision

Vid stress, utmattning eller smärta blir alla livets delar påverkade. Vardagsrevision är en metod som vilar på forskning från Lunds universitet, ReDo.

Detta arbetssätt syftar till att kartlägga och minska besvären vad gäller relationer, hemliv, arbete och fritid.

Please reload

bottom of page