top of page

Mckezie/MDT

 

MDT står för Mekanisk Diagnostik och Terapi (Mechanical Diagnosis and Therapy). MDT går ut på att på ett strukturerat och logiskt sätt undersöka, behandla och förebygga problem från rörelseapparaten. Man kan genom att använda sig av MDT snabbt komma fram till problemets art: om det är mekaniskt och om det är behandlingsbart eller inte. Ofta kan man ge en prognos, vilket många patienter uppskattar. Patienten är delaktig från början till slut och får ett konkret instrument att hantera sin situation med. Patienten får även utbildning i trolig skademekanism (vad som orsakar smärtan) och kan då effektivt integrera denna kunskap i vardagen för att skynda på återhämtning, samt minska risken för återkommande problem. MDT är ett av de allra största behandlingskoncepten och har en mycket stark förankring i vetenskapen. Både när det gäller diagnostik, teorier om orsak till smärtan samt effekt av behandlingen. Vi som jobbar med MDT på Winback, ser det som ett ovärderligt redskap och har fantastiskt bra resultat med det i patientarbetet. Framför allt när det gäller problem från rygg/nacke.

Manipulation är den behandlingsteknik som i folkmun brukar kallas för att ”knäcka” leder. Manipulationsbehandling återföljs mycket riktigt av ett knakande ljud. Värt att veta är att det knakande ljudet inte har något terapeutiskt värde i sig, utan är en indikation på att det har blivit en separation av ledytor.
Det är inte kontroversiellt att säga att för många patienter är manipulationsbehandling en mycket effektiv smärtlindring, för det är det. Manipulationsbehandling är en av de mest undersökta behandlingsåtgärderna inom den manuella terapin. Men ändå vet man i dagsläget inte fullt ut varför behandlingen fungerar så bra eller ens vad det är man åstadkommer. Detta ger tyvärr, enligt vår uppfattning på Winback, utrymme för många oseriösa aktörer. De kan hävda att kotor hoppar snett, eller bäckenleder som roterar ur led och ger olika långa ben osv, osv. Listan kan göras lång och dessa diagnoser har ingen förankring i vetenskapen. Det är alltså inte så att en manuell terapeut, likt en murare som sätter stenar på plats, möblerar om och sätter skelettdelar på plats. DETTA vet man!
Den smärtminskande effekt, som man kan vinna med manipulationsbehandling, bör enligt vår uppfattning alltid användas för att patienten bättre ska kunna göra vad som krävs för kort och långsiktig förbättring. Oavsett om det gäller ergonomi, träning eller rehabilitering, hjälper vi dig.

 

Mulligan Concept är tyvärr fortfarande relativt ”litet” i Sverige med enbart nio certifierade utövare. Konceptet bygger på ledmobilisering, som snabbt och smärtfritt ökar patientens möjlighet till smärtfri rörlighet i problemområdet. Behandlingen upprepas ofta ett par gånger och patienten får klara instruktioner om vad de behöver göra mellan behandlingsomgångarna för att få en snabbare och varaktig effekt.

Det som gör Mulligan Concept unikt är inte bara hur effektivt det är. Nästan all behandling utförs i samarbete med patienten, i belastat tillstånd. Det betyder att patienten utför den smärtsamma/rörelseinskränkta rörelsen samtidigt som terapeuten understödjer ledrörligheten, som då ska vara markant mindre smärtsam. Fördelarna med att behandla på detta sätt är många.

Effekten av Mulligan Concept har starkt stöd i vetenskapen. Fler studier kommer hela tiden.
Det lämpar sig mycket väl för behandling av exempelvis:

 

  • Smärta av icke inflammatorisk karaktär.

  • Akut smärta efter skada.

  • Nedsatt rörlighet på grund av ledrelaterade besvär.

  • Huvudvärk orsakade från nacken, s.k. ”cervikogen huvudvärk”.

  • Yrsel orsakat från nacken, s.k. ”cervikogen yrsel”.

  • Käkledsproblematik.

  • Akuta eller kroniska problem vid fotledsstukning.

  • ”Tennisarmbåge” (smärta på utsidan av armbågen).

bottom of page