top of page

​Office Locations & Hours

Urgent Care | 

500 Terry Francois St.

San Francisco, CA 94158

123.456.7890

500 Terry Francois St.

San Francisco, CA 94158

123.456.7890

Monday -  Friday     8:00 am - 8:00 pm
Saturday                  9:00 am - 7:00 pm
Sunday                    Closed

Meddelandet togs emot.

Contact //

Verksamheten på Ale Rehabklinik

 

 

 

 

Bostadsanpassning

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. Du som har en funktionsnedsättning eller bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bidraget. En arbetsterapeut gör en bedömning av behovet och skriver utifrån det ett intyg. Göteborgs Stads Fastighetskontor handlägger ärendet och beslutar om bidraget.

 

Graviditetsrelaterade besvär

Vid rygg- och bäckenbesvär: Sjukgymnasten gör en undersökning för att bedöma om du har en bäckenled och/eller ryggproblematik. Du får information, råd och träningsinstruktioner och vid behov kan sjukgymnasten ordinera ett stödbälte.

Vid karpaltunnelbesvär: Vid karpaltunnelsyndrom uppkommer bland annat stickningar och domningar i händerna. Oftast upplevs besvären som värst på nätterna. Detta är vanligt förekommande vid graviditet på grund av ökad svullnad i kroppen. Grundbehandlingen är ergonomisk rådgivning, ödembehandling, träningsprogram och nattskenor till händerna.

 

 

Handträningsgruppen

I handträningsgruppen får du värmebehandling med paraffinbad.  Efter behandlingen är det genomgång av ett styrke- och rörelseprogram som du även tränar hemma. Dina praktiska erfarenheter i vardagslivet tas till vara och diskuteras i gruppen. Gruppen träffas vid tio tillfällen, två gånger i veckan.

 

 

 

 

 

 

 

Stödskena till händerna

 

Stödskena (ortos) används vid stabilisering av leder för att avlasta och uppnå smärtlindring. Har du kronisk ledsjukdom, diabetes, kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, seninflammation, fraktur eller annan skada får du efter utredning lämplig stödskena för hand eller arm utprovad och förskriven.

Träningsgrupp (MTT)

bottom of page