top of page

Texten är hämtad från redcord.se

Neuromuskulär aktivering

Funktionell rörlighet kräver muskelkoordination, styrka och balans. När djupa stabiliserande muskler blir inaktiva äventyras livskvaliteten. Redcord har utvecklat en aktiv metod för behandling av muskel- och skelettbesvär kallad Neurac (Neuromuskulär aktivering). Neurac-metoden består av speciellt utvecklade övningar i Redcords slingor som identifierar muskelobalans och underlättar aktivering av rätt muskler. Syftet med behandlingen är att återställa smärtfria rörelsemönster och uppnå funktionell förbättring.

Neuracbehandllingen utmanar muskelinteraktionen och fokuserar på orsaken till problemen, – inte bara på symptomen.

Tester och reaktivering av muskelinteraktion

Forskning visar att smärta och / eller inaktivitet kan ändra signalflödet från hjärnan till musklerna. Denna störning kan leda till förlorad muskelinteraktion och innebär att en del muskler måste “ta över jobbet” från andra muskler och därmed bli överbelastade och smärtande.

Neurac-behandlingen inleds med tester som avser att identifiera dysfunktioner och muskulära obalanser. Genom dessa tester undersöks systematiskt hela kroppen för att hitta svagheter i muskelkedjor. Behandlingen återaktiverar och stärker sedan försvagade muskler så de överlastade musklerna avlastas och funktionen förbättras. Detta resulterar ofta i omedelbar smärtlindring och en förbättrad funktion.

Neuracbehandlingen ska vara smärtfri och utan negativa biverkningar. Övningarna kan upplevas tunga och utmanande men ger gott resultat om de utförs kontrollerat och noggrannt. För långvarig effekt krävs uppföljande egenträning.

 

Mer information finns på

bottom of page